สล็อตโจ๊กเกอร์ Joker

สล็อตโจ๊กเกอร์ Joker

UN ระบุ ซูดานใต้สนับสนุนการทำสงครามเหนือการเจรจา

UN ระบุ ซูดานใต้สนับสนุนการทำสงครามเหนือการเจรจา

นิวยอร์ก, 19 มี.ค. (UPI) –ฝ่ายที่เป็นคู่แข่งกันในความขัดแย้งในซูดานใต้กำลังให้ผลประโยชน์ทางทหารก่อนการตั้งถิ่นฐานทางการเมือง เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติกล่าวกับคณะมนตรีความมั่นคง Herve Ladsous ปลัดเลขาธิการสหประชาชาติด้านปฏิบัติการรักษาสันติภาพ บอกกับสมาชิกสภาความมั่นคง 12 ประเทศว่า สันติภาพจะเป็นไปอย่างรวดเร็วในซูดานใต้ ตราบใดที่ฝ่ายที่ ขัดแย้งกันหลบเลี่ยงความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของพวกเขา...

Continue reading...