July 2022

4 ตร.ไทยถูกสอบสวน หลังส่งตัวสาวเข้าคุกฐานปลูกกัญชา 1 แห่ง

4 ตร.ไทยถูกสอบสวน หลังส่งตัวสาวเข้าคุกฐานปลูกกัญชา 1 แห่ง

เจ้าหน้าที่ตำรวจ 4 นาย สภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ถูกกีดกันจากตำแหน่งปัจจุบัน ขณะตำรวจอาวุโสดำเนินการสอบสวน ตำรวจ 4 คนจับกุมผู้หญิงคนหนึ่งที่ปลูกต้นกัญชาที่บ้านหนึ่งต้นและส่งเธอเข้าคุกหนึ่งคืน พรพิมล ประกอบพร วัย 56 ปี...

Continue reading...

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพัทยา งดจัดเลือกตั้งบางอำเภอ หลังบัตรลงคะแนนหาย

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพัทยา งดจัดเลือกตั้งบางอำเภอ หลังบัตรลงคะแนนหาย

กกต.ชลบุรี ประกาศผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพัทยา 22 พ.ค. เหตุบัตรเลือกตั้งสูญหาย 2 ตำบล การเลือกตั้งใหม่ในตำบลเหล่านั้นจะมีขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน หลังจากระงับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีมา 10 ปี การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาก็ถูกจัดขึ้นในวันที่ 22...

Continue reading...